Finance.ua
Назва емітентаНАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАДРА УКРАЇНИ"
Код за ЄДРПОУ31169745
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняНАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАДРА УКРАЇНИ" 
Скорочене найменуванняНАК "Надра України" 
Код за ЄДРПОУ31169745 
за КОАТУУ8039100000 
Територія (область)м.Київ 
РайонШевченкiвський 
Поштовий індекс01601 
Населений пунктМ.КИЇВ 
Вулицявул. Володимирська,34 
Міжміський код та телефон8 (044) 278-67-81 
Факс278-66-71 
E-mailpost@nadraukrayny.com.ua 
WWW-адресаwww.nadraukrayny.com.ua 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва10741200000001400 
Дата видачі03 жовтня 2000 р. 
Орган, що видав свідоцтвоШевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)612403143 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
3-Я Ф. ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" У М. КИЄВI 
МФО банку300090 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
3-Я Ф. ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" У М. КИЄВI 
МФО банку300090 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
84500 д/н 
д/н 
д/н 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Пошук (розвiдка) корисних копалин 773062 19 жовтня 2004 р. Державний комiтет природних ресурсiв України 18 жовтня 2007 р. 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств д/н 
Асоціації
  
Корпорації
  
Консорціуми
  
Концерни
  
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
  

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)100.000 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)0.000 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)10 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
10 
 - сертифікатів облігацій
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
 - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)5841 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)251 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)94083.000 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова правлiння Каретко Володимир Олександрович 1970 Вища. Київське вище iнженерне радiотехнiчне училище ППО iм. Маршала авiацiї Покришкiна, радiоiнженер 13 ВАТ "Укрнафта", перший заступник Голови правлiння 
Примітки:Призначений вiдповiдно до наказу НАК "Надра України" вiд 10.04.2006р. згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Заступник Голови правлiння Тригубенко Сергiй Миколайович 1972 Вища. Мiжнародний iнститут управлiння, бiзнесу i права, бухоблiк i аудит Державна податкова адмiнiстрацiя в Харкiвськiй областi, заступник Голови 
Примітки:Призначений вiдповiдно до наказу НАК "Надра України" вiд 15.11.2005р. згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Заступник Голови правлiння Швидкий Едуард Анатолiйович 1971 Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнансист 11 ДГП "Укргеофiзика", заступник генерального директора з економiки 
Примітки:Призначений вiдповiдно до наказу НАК "Надра України" вiд 16.11.2005р. вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Член правлiння Зюзькевич Микола Петрович 1938 Вища. Львiвський державний унiверситет, iнженер-геолог-розвiдник 30 ДП "Полтавнафтогазгеологiя", головний геолог 
Примітки:Призначений вiдповiдно до наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 23.08.2005 307. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Член правлiння, головний бухгалтер Новикова Олена Валерiївна 1972 Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет, магiстр з облiку i аудиту ТОВ "АТЕК-95", фiнансовий директор 
Примітки:Призначена вiдповiдно до наказу НАК "Надра України" вiд 14.06.2006р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Член правлiння Миргородський Олег Петрович 1976 Вища. Київський унiверситет туризму, економiки i права, правознавство ТОВ "Юридична фiрма "Конвiктус Лєкс", юристконсульт 1 категорiї 
Примітки:Призначений вiдповiдно до наказу НАК "Надра України" вiд 16.10.2006р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Заступник Голови правлiння Копач Iгор Васильович 1957 Вища. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу, технологiя i комплексна механiзацiя розробки нафтових i газових родовищ 24 НАК "Нафтогаз України", начальник управлiння зовнiшнiх проектiв Департаменту зовнiшнiх iнвестицiй та перспективних проектiв 
Примітки:Призначений вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.10.2005р. 1044. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

 

Голова спостережної ради Глазунов Сергiй Миколайович д/н Перший заступник Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища України 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Заступник Голови спостережної ради Ворона Дмитро Миколайович д/н Заступник Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища України 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

10 Член спостережної ради Iоффе Юлiй Якович д/н Заступник Мiнiстра палива та енергетики 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

11 Член спостережної ради Колєснiков Дмитро Валерiйович д/н Перший заступник Мiнiстра промислової полiтики 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

12 Член спостержної ради Кравець Андрiй Вiталiйович д/н Заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

13 Член спостережної ради Мусiна Людмила Абдрахманiвна д/н Заступник Мiнiстра економiки 
Примітки:Призначена вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

14 Член спостережної ради Парфененко Дмитро Миколайович д/н Заступник Голови Фонду державного майна 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

15 Член спостережної ради Стефанишин Василь Миколайович д/н Заступник голови Державної геологiчної служби 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

16 Член спостережної ради Тимошенко Людмила Сергiївна д/н Директор департаменту Мiнприроди 
Примітки:Призначена вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

17 Член спостережної ради Теличко Костянтин Iванович д/н Директор департаменту Мiнфiну 
Примітки:Призначений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006р. 535-р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

18 Голова ревiзiйної комiсiї Квасенко Ольга Iванiвна д/н Начальник вiддiлу фiнансового контролю та аудиту Мiнприроди 
Примітки:Призначена вiдповiдно до рiшення спостережної ради НАК "Надра України" (протокол вiд 17.11.2006) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 00013735 03035, м. Київ, вул. Урицького, 35 24.11.2005 2449612573 100.000 2449612573 
д/н  0.000 
Усього:2449612573 100.000 2449612573 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Посадовi особи акцiями НАК "Надра України" не володiють д/н  0.000 
Усього:0.000 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуБюлетень. Цiннi папери України 
Передплатний індекс21925 
Тираж10000 
Дата публікації звіту10.05.2006 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведенняд/н д/н 
Дата проведення 
Кворум зборів (%)0.000 
Питання порядку денного:Згiдно з статутом НАК "Надра України" "у перiод до проведення перших загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля прийняття рiшення про приватизацiю майна Компанiї, повноваження вищого органу управлiння Компанiєю здiйснює спостережна рада Компанiї". 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.3328300.000 679200.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.3328300.000 679200.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 

Примітки: Дочiрнiми пiдприємствами НАК "Надра України" сплачено до Державного бюджету України частину прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi за 2006 рiк в сумi 3328300 грн. згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.05.2006 678 "Питання вiдрахування господарськими органiзацiями до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2005 роцi та щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2006 роцi".

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняТОВ "Мiжгалузевий реєстрацiйний центр" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ24366757 
Код території за КОАТУУ8000000000 
Територія (область)м.Київ 
РайонГолосiївський 
Поштовий індекс03187 
Населений пунктм.Київ 
Вулиця, будинокпр-т Глушкова, 1, а/с 59 
Міжміський код та телефон(044) 251-94-95 
Факс(+38044) 251-94-95 
E-mailreestrator@euroconsulting.kiev.ua 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ 293266 
Дата видачі ліцензії (дозволу)04 жовтня 2005 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберігача 
НайменуванняТОВ "Фондовий капiтал" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ32662540 
Код території за КОАТУУ8000000000 
Територія (область)м.Київ 
РайонГолосiївський 
Поштовий індекс02100 
Населений пунктм.Київ 
Вулиця, будиноквул.Козацька, 120/4 
Міжміський код та телефон8(044)492-13-33 
Факс8(044)492-13-32 
E-mailoffice@fk.com.ua 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАВ 189859 
Дата видачі ліцензії (дозволу)20 грудня 2006 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняТОВ "Аудиторська компанiя "ЕКСПЕРТ" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ32346015 
Код території за КОАТУУ8000000000 
Територія (область)м.Київ 
РайонШевченкiвський 
Поштовий індекс04050 
Населений пунктм.Київ 
Вулиця, будиноквул. Бiлоруська,2 
Міжміський код та телефон(044)461-80-35 
Факс(+38044)461-80-35 
E-mailaudi@expert-company.com 
WWW-адресаwww.audi@expert-company.com 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності3187 
Дата видачі ліцензії (дозволу)18 квітня 2003 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
10.04.2006 Голова правлiння Романенко Iгор Iванович звiльнений вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України. 
10.04.2006 Призначено Каретко Володимира Олександровича Головою правлiння згiдно з наказом НАК "Надра України" вiд 10.04.2006 вiдповiдно до постанови Кавбiнету Мiнiстрiв України. 
14.06.2006 Член правлiння Нiкiн Олександр Iванович звiльнений згiдно з наказом НАК "Надра України" вiд 09.06.2006р. 
14.06.2006 Член правлiння, головний бухгалтер Волкова Олена Олександрiвна звiльнена згiдно з наказом НАК "Надра України" вiд 09.06.2006р. 
16.06.2006 Призначена головним бухгалтером, членом правлiння Новикова Олена Валерiївна згiдно з наказом НАК "Надра України" вiд 14.06.2006р. 
16.06.2006 Членом правлiння призначено Паламар Ларису Василiвну згiдно з наказом НАК "Надра України вiд 14.06.2006р. 
21.06.2006 Голова спостережної ради Шпак Олександр Григорович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Головою спостережної ради призначений Лизун Степан Олексiйович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Заступник Голови спостережної ради Болотов Анатолiй Васильович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Заступником Голови спостережної ради призначений Ясюк Валерiй Миколайович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Член спостережної ради Василенко Андрiй Володимирович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Член спостережної ради Нiфонтова Свiтлана Григорiвна звiльнена згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Член спостережної ради Рогозiн Олександр Георгiйович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Член спостережної ради Соботович Емлєн Володимирович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Член спостережної ради Тiтенко Сергiй Михайлович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Член спостережної ради Тарашевський Владислав Станiславович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Член спостережної ради Чаговець Василь Миколайович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Членом спостережної ради призначена Гусєва Наталя Геннадiївна згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Членом спостережної ради призначений Павленко Володимир Петрович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Членом спостережної ради призначений Парфененко Дмитро Миколайович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Членом спостережної ради призначений Романюк Сергiй Анатолiйович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Членом спостережної ради призначений Стефанишин Василь Миколайович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Членом спостережної ради призначений Теличко Костянтин Iванович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
21.06.2006 Членом спостережної ради призначений Фомiн Iгор Юрiйович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2006 343-р 
17.10.2006 Звiльнено члена правлiння Паламар Ларису Василiвну згiдно з наказом НАК "Надра України вiд 16.10.2006р. 
17.10.2006 Призначено члена правлiння Миргородський Олег Петрович згiдно з наказом НАК "Надра України вiд 16.10.2006р. 
06.11.2006 Голова спостережної ради Лизун Степан Олексiйович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Головою спостережної ради призначений Глазунов Сергiй Миколайович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Заступник Голови спостережної ради Ясюк Валерiй Миколайович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Заступником Голови спостережної ради призначений Ворона Дмитро Миколайович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Член спостережної ради Гусєва Наталя Геннадiївна звiльнена згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Член спостережної ради Павленко Володимир Петрович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Член спостережної ради Парфененко Дмитро Миколайович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Член спостережної ради Романюк Сергiй Анатолiйович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Член спостережної ради Стефанишин Василь Миколайович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Член спостережної ради Теличко Костянтин Iванович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Член спостережної ради Фомiн Iгор Юрiйович звiльнений згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначена Тимошенко Людмила Сергiївна згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначена Мусiна Людмила Абдрахманiвна згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначений Iоффе Юлiй Якович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначений Колєснiков Дмитро Валерiйович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначений Кравець Андрiй Вiталiйович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначений Парфененко Дмитро Миколайович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначений Стефанишин Василь Миколайович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
06.11.2006 Членом спостережної ради призначений Теличко Костянтин Iванович згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 535-р. 
07.12.2006 Звiльнено Голову ревiзiйної комiсiї Кармана Зiновiя Миколайовича згiдно з рiшеням спостережної ради (протокол вiд 17.11.2006). 
07.12.2006 Призначено Голову ревiзiйної комiсiї Квасенко Ольгу Iванiвну згiдно з рiшеням спостережної ради (протокол вiд 17.11.2006).