Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Генеральний директор    Шевченко Тарас Григорович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата22 березня 2006 р.

Контактна особа з питань складеного звіту:
Посада, підрозділЗаступник головного бухгалтера 
Прізвище, ім'я, по батьковіРадченко Людмила Iванiвна 
Міжміський код, телефон, факс(06442) 9-42-83, 9-33-76 
E-mailsimon@amk.lg.ua 

Звіт відкритого акціонерного товариства
(підприємства-емітента облігацій)


Складено на31 грудня 2005 р.

ЕмітентВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат" 

Звіт прийнято:_______________________   ________________________________________________________
 (підпис)(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)