Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис.грн.)Орендовані основні засоби (тис.грн.)Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:567662.000 848397.000 0.000 0.000 567662.000 848397.000 
- будівлі та споруди255991.000 321956.000 0.000 0.000 255991.000 321956.000 
- машини та обладнання255262.000 490970.000 0.000 0.000 255262.000 490970.000 
- транспортні засоби23393.000 5707.000 0.000 0.000 23393.000 5707.000 
- інші33016.000 29764.000 0.000 0.000 33016.000 29764.000 
2. Невиробничого призначення:10702.000 13656.000 0.000 0.000 10702.000 13656.000 
- будівлі та споруди9976.000 11901.000 0.000 0.000 9976.000 11901.000 
- машини та обладнання581.000 1032.000 0.000 0.000 581.000 1032.000 
- транспортні засоби3.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 
- інші142.000 723.000 0.000 0.000 142.000 723.000 
Усього578364.000 862053.000 0.000 0.000 578364.000 862053.000 
ПоясненняПодатковi зобов'язання у сумi 12083 тис.грн. вiдповiдають сумi рядкiв 460 i 550 гр. 4 "Балансу" iншi зобов'язання в сумi 662128 тис. грн. вiдповiдають сумi
рядкiв 530 - 610 гр. 4 "Балансу" за мiнусом рядка 550 гр. 4 "Балансу".
Всього зобов'язань у сумi 674211 тис. грн. вiдповiдає
сумi пiдсумкiв роздiлiв III i IV гр. 4 "Балансу" 

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис.грн.)Відсоток за користування коштами (% річних)Дата погашення
Кредити банку, у тому чіслі:X1787500.000 XX
  Кредит01.08.2005 883750.000 3.650 17.08.2008 
Примітки: Пiдприємство у груднi 2004 року одержало кредит у сумi 19 999 тис. грн. термiном на 1 рiк. Процент за кредит сплачується у розмiрi 20% рiчних. Кредит буде погашатися рiвними частинами. Кредит забезпечений нерухомим майном пiдприємства.

 

  Кредит01.03.2005 20000.000 15.750 01.04.2006 
Примітки: Пiдприємство у сiчнi 2004 року одержало кредит у сумi 6 000 тис. грн. термiном на 1 рiк. Процент за кредит сплачується у розмiрi 20% рiчних. Кредит буде погашатися рiвними частинами. Кредит забезпечений нерухомим майном пiдприємства.

 

  довгостроковий кредит01.08.2005 883750.000 3.650 17.08.2008 
Примітки: 

 

Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі:X425058.000 XX
  Д/в 0.000 0.000  
Примітки: Зобов'язання за випусками облiгацiй вiдсутнi

 

за облігаціями (за кожним випуском):X0.000 XX
за векселями (всього)X425058.000 XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0.000 XX
  Д/в 0.000  
Примітки: Зобов'язання за iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi

 

Податкові зобов'язанняX12083.000 XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0.000 XX
Інші зобов'язанняX662128.000 XX
Усього зобов'язаньX2886769.000 XX

Примітки: Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.