Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюВид акційФорма випускуНомінальна вартість (грн.)Кількість акцій (штук)Сума за номіналом (грн.)Доля у статутному капіталі (%)
17.11.1998 606/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку іменні простіДокументарна0.10 775254803 77525480.30 100.000 
Примітки:Протягом звiтного року додаткового випуску акцiй не було. 

Інформація про облігації емітента
(для кожного непогашеного випуску облігацій)

1. Процентні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомПроцентна ставка (%)Термін виплати процентівДата погашення облігацій
 Д/н д/н 0.00 д/н0.00 0.000   
Примітки:Процентнi облiгацiї не випускались

 

2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомДата погашення облігацій
 д/н д/н 0.00 д/н0.00  
Примітки:Дисконтнi облiгацiї не випускались

 

3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомНайменування товару (послуги), під який здійснено емісіюДата погашення облігацій
 д/н д/н 0.00 д/н0.00 д/н  
Примітки:Цiльовi облiгацiї не випускались

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісіїВид цінних паперівОбсяг випускуОбсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)Умови обігу та погашення
 д/н0.00 0.00 Д/в 
Примітки:Торгiвля цiнними паперами ВАТ "АМК" на внутрiшньому та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Намiрiв, щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) пiдприємство не має.