Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Агропромислова акцiонерна корпорацiя "Оранта"
Код за ЄДРПОУ03743115
Організаційно-правова формаЗАТ

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН
у персональному складі службових осіб ЗАТ*

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батькові**Стаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПримітки***
1Голова Товариства Крещенко Олександр Миколайович 23 АПАК "Оранта" - президент Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
2Член правлiння Єрко Петро Iванович 25 АПАК "Оранта" - головний iнженер Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
3Член правлiння - головний бухгалтер Олексiєнко Валентина Миколаївна 15 АПАК "Оранта" - головний бухгалтер Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
4Член правлiння Чорноштан Лiдiя Трохимiвна 39 АПАК "Оранта" - головний агроном Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на загальних зборах акцiонерiв вiд 05.04.2006 року. 
5Член правлiння Бутрик Василь Павлович 29 АПАК "Оранта" - бригадир тракторної бригади Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
6Член правлiння Собко Олександр Аркадiйович 21 АПАК "Оранта" - головний енергетик Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
7Член правлiння Голяченко Микола Володимирович АПАК "Оранта" - бригадир бригади 6 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
8Член правлiння Гонгало Вiктор Францович АПАК "Оранта" - водiй Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
9Член правлiння Собко Софiя Андрiївна 36 АПАК "Оранта" - секретар Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на загальних зборах акцiонерiв вiд 05.04.2006 року. 
10Голова ревiзiйної комiсiї Семенiй Анатолiй Олександрович АПАК "Оранта" - тракторист Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на загальних зборах акцiонерiв вiд 05.04.2006 року. 
11Голова спостережної ради Кос Микола Пантелеймонович 40 АПАК "Оранта" - рiзноробочий Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на загальних зборах акцiонерiв вiд 05.04.2006 року. 
12Член спостережної ради Горбатюк Вiктор Iванович 18 АПАК "Оранта" - головний ветлiкар Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
13Член спостережної ради Нечипоренко Петро Iванович АПАК "Оранта" - водiй Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
14Член спостережної ради Семенiй Людмила Василiвна 12 АПАК "Оранта" - доярка Змiн у складi посадових осiб за звiтний перiод не було, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
15Член спостережної ради Мельниченко Василь Iванович 28 АПАК "Оранта" - головний зоотехнiк Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на загальних зборах акцiонерiв вiд 05.04.2006 року. 

* Указуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради).

** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.

*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.