Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН
у персональному складі службових осіб ЗАТ*

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батькові**Стаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПримітки***
0001Голова правлiння Обора Юрiй Сергiйович 20 ЛО АТЗТ "Втормет", директор Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Звiльнено вiдповiдно рiшення Спостережної ради вiд 20.02.2003 року. 
0002Голова правлiння Клюшник Вiталiй Володимирович 08 Генеральний директор ТОВ "Будiндустрiя" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обрано на посаду вiдповiдно рiшення Спостережної ради вiд 20.02.2003 року, затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.05.03 року. 
0003Голова Спостережної ради Чеченев Володимир Андрiйович 31 Директор ПВ "Магнезiт" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 
0004Член Спостережної ради Черняк Руслан Мєлєтович 11 Директор ТОВ "Керамiк" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Д 
0005Член Спостережної ради Колошин Вадим Петрович 09 Начальник юридичного вiддiлу ПВ "Магнезiт" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Звiльнено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.05.03 року 
0006Член Спостережної ради Волконський С. Л. 00 д/н Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Переобрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.05.03 року Даних щодо попереднього мiсця роботи немає, так як особа не знаходиться з товариством у трудових вiдносинах. 
0007Член Спостережної ради Камешко Євгенiй Дмитрович 00 ТОВ ВФ "Керамiк" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначено вiдповiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.05.2003 року. 
0008Член Спостережної ради Черняк Тетяна Володимирiвна 00 д/н Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.05.03 року Даних щодо попереднього мiсця роботи немає, так як особа не знаходиться з товариством у трудових вiдносинах. 
0009Голова ревiзiйної комiсiї Вязенько Тетяна Михайлiвна 11 Головний бухгалтер ПВ "Магнезiт" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 
0010Член правлiння Сiдоренко Михайло Васильович 11 Директор ЛО АТЗТ "Втормет" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 
0011Член Спостережної ради Прокопенко В. М. 00 д/н Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Звiльнено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.05.03 року Даних про попереднє мiсця роботи, стаж - немає, так як особа не знаходиться з товариством у трудових вiдносинах. 
0012Член правлiння - головний бухгалтер Правдюк Максим Леонидович 09 Головний бухгалтер ЛО АТЗТ "Втормет" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 
0013Член правлiння Iщук Iгор Олександрович 09 Начальник юридичного вiддiлу ЛО АТЗТ "Втормет" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 
0014Член правлiння Шарандiн Євген Миколайович 09 Начальник ремонтно-механiчного цеху, ЛО АТЗТ "Втормет" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 
0015Член Спостережної ради Прокопенко Руслан Юрiйович 07 Юрист ПВ "Магнезiт" Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. 

* Указуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради).

** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.

*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.