Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про додатково випущені цінні папери

Дата реєстрації випуску акцій26.06.1998 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій98/12/1/98 
Найменування органу, що зареєстрував випуск акційЛуганське територiальне управлiння ДКЦПФР 
Кількість простих іменних акцій (штук)000000000059757 
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)000000000000000 
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)000000000000000 
Кількість привілейованих акцій на пред'явника (штук)000000000000000 
Форма випуску (документарна, бездокументарна)Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.)5.25 
Кількість акцій, що належать державі (штук)000000000000000 
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТЗАТ "Схiдно-український реєстратор" 
Код за ЄДРПОУ реєстратора23997585 
Номер ліцензії (дозволу) реєстратораАА 240788 
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТд/н 
Код за ЄДРПОУ зберігача
Номер ліцензії (дозволу) зберігача
Найменування депозитарію цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТд/н 
Код за ЄДРПОУ депозитарію
Номер ліцензії (дозволу) депозитарію