Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Супровідний лист

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"  00176451 
(найменування емітента) (код за ЄДРПОУ)

Цим листом засвідчуємо, що звіт за рік 2006, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений, відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.


Дата друку звіту18 квітня 2007 р.

Голова правлiння    Логачов Андрiй Глебович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата підписання звіту     18 квітня 2007 р.