Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння    Логачов Андрiй Глебович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата18 квітня 2007 р.

Контактна особа з питань складеного звіту:
Посада, підрозділГоловний бухгалтер 
Прізвище, ім'я, по батьковіГорбань Наталiя Миколаївна 
Міжміський код, телефон, факс(232) 7-94-85, 7-39-16 
E-mailнемає 

Звіт відкритого акціонерного товариства
(підприємства-емітента облігацій)


Складено на31 грудня 2006 р.

ЕмітентВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська" 

Звіт прийнято:_______________________   ________________________________________________________
 (підпис)(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)