Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюВид акційФорма випускуНомінальна вартість (грн.)Кількість акцій (штук)Сума за номіналом (грн.)Доля у статутному капіталі (%)
15.12.1999 349/05/1/99 Донецьке теруправлiння ДКЦПФР іменні простіДокументарна0.25 3679788 919947.00 100.000 
Примітки:У звiтному перiодi акцiї власної емiсiї товариство на бiржi не продавало. Акцiї емiтента участi у лiстингу не приймали. 

Інформація про облігації емітента
(для кожного непогашеного випуску облігацій)

1. Процентні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомПроцентна ставка (%)Термін виплати процентівДата погашення облігацій
 д/н Випуску не було. 0.00 д/н0.00 0.000   
Примітки:д/н

 

2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомДата погашення облігацій
 д/н Випуску не було. 0.00 д/н0.00  
Примітки:д/н

 

3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомНайменування товару (послуги), під який здійснено емісіюДата погашення облігацій
 д/н Випуску не було. 0.00 д/н0.00 д/н  
Примітки:д/н

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісіїВид цінних паперівОбсяг випускуОбсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)Умови обігу та погашення
 д/н0.00 0.00 Випуску не було. 
Примітки:д/в