Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ

КОДИ

форми документу за ДКУДорганізації-
складача - ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ
території за СПАТОгалузі за ЗКГНГвиду економічної діяльності за КВЕДформи власності за КФВорганізаційно -правової форми господа-
рювання за КОПФГ
міністерства (відомства), МДО, концерну, асоціації за СПОДУвищестоящої організації - ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ
 Контрольна сума
1234567891011
0017645114135361001132010.10.30231602400176451

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціаціяАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ
ОрганізаціяВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Адреса86111 Донецька область д/н м. Макiївка вул. Я. КУПАЛА1
Форма власностіПРИВАТНА
Вид діяльностіАГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯ

Форма N2-Б термінова (квартальна, річна)
Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів
за січень - грудень 2006 року

Розділ I. Випуск та розміщення емітентом цінніх паперів

(тис. грн.)
 Код рядкаНаявність на початок рокуВипущено за звітний періодВсього наявних на початок року та випущених за звітний періодРозміщено на початок року
всьогов тому числі
юридичним особамфізичним особамінвесторам інших країн
АБ1234567
Всього0101576.00.01576.01576.01570.06.00.0
в тому числі: Акції020920.00.0920.0920.0914.06.00.0
    з них: прості021920.00.0920.0920.0914.06.00.0
        привілейовані0220.00.00.00.00.00.00.0
Облігації0300.00.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик0310.00.00.00.00.00.00.0
        підприємств0320.00.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання0400.00.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)0500.00.00.00.00.00.00.0
Векселі060656.00.0656.0656.0656.00.00.0
Інші цінні папери0700.00.00.00.00.00.00.0
Довідково: статутний фонд
      на початок року
080920.0 
      на кінець звітного періоду090920.0 

продовження таблиці
 Код рядкаВперше розміщено у звітному періодіРозміщено в цілому
всьогов тому числівсьогов тому числі
юридичним особамфізичним особамінвесторам інших країнюридичним особамфізичним особамінвесторам інших країн
АБ89101112131415
Всього0100.00.00.00.01576.01570.06.00.0
в тому числі: Акції0200.00.00.00.0920.0914.06.00.0
    з них: прості0210.00.00.00.0920.0914.06.00.0
        привілейовані0220.00.00.00.00.00.00.00.0
Облігації0300.00.00.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик0310.00.00.00.00.00.00.00.0
        підприємств0320.00.00.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання0400.00.00.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)0500.00.00.00.00.00.00.00.0
Векселі0600.00.00.00.0656.0656.00.00.0
Інші цінні папери0700.00.00.00.00.00.00.00.0

Розділ II. Обіг цінніх паперів

(тис. грн.)
 Код рядкаЦінні папери емітента власні
всього наявних на початок року та випущених за звітний періодрозміщено в ціломувикуплено за звітний періодповторно продано за звітний періодпогашено за звітний періодзалишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періодудивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді
Всьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахункиВсьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
АБ123456789
Всього1001576.01576.00.0626.7000.00.0626.7000.00.0
в тому числі: Акції110920.0920.00.00.00.00.00.00.00.0
    з них: прості111920.0920.00.00.00.00.00.00.00.0
        привілейовані1120.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Облігації1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик1210.00.00.00.00.00.00.00.00.0
        підприємств1220.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання1300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)1400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Векселі150656.0656.00.0626.7000.00.0626.700X0.0
Інші цінні папери1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0

продовження таблиці
 Код рядкаЦінні папери інших емітентів
залишок на початок рокупридбано за звітний періодпродано за звітний періодзалишок на кінець звітного періодудивіденди і проценти, отримані у звітному періоді
Всьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
АБ101112131415
Всього10098.00.00.098.00.00.0
в тому числі: Акції1100.00.00.00.00.00.0
    з них: прості1110.00.00.00.00.00.0
        привілейовані1120.00.00.00.00.00.0
Облігації1200.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик1210.00.00.00.00.00.0
        підприємств1220.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання1300.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)1400.00.00.00.00.00.0
Векселі15098.00.00.098.00.00.0
Інші цінні папери1600.00.00.00.00.00.0

Розділ III. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінніх паперів

(тис. грн.)
 Код рядкаЦінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у нерезидентів на початок рокупридбано резидентами за звітний періодвикуплено у нерезидентів резидентом за звітний періодзалишок у нерезидентів на кінець звітного періодудивіденди та проценти виплачені нерезидентам у звітному році
АБ12345
Всього1700.00.00.00.00.0
в тому числі: Акції1800.00.00.00.00.0
Облігації1900.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання2000.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)2100.00.00.00.00.0
Векселі2200.00.00.00.00.0
Інші цінні папери2300.00.00.00.00.0

продовження таблиці
 Код рядкаЦінні папери нерезидентів-емітентів у резидента
залишок у резидента на початок рокупридбано резидентом за звітний періодпродано резидентом за звітний періодзалишок у резидента на кінець звітного періодудивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді
АБ678910
Всього1700.00.00.00.00.0
в тому числі: Акції1800.00.00.00.00.0
Облігації1900.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання2000.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)2100.00.00.00.00.0
Векселі2200.00.00.00.00.0
Інші цінні папери2300.00.00.00.00.0

Примітки: Додаткового випуску акцiй не було. Випуску облiгацiй товариство не здiйснювало. Акцiї власної емiсiї товариство не викуповувало. Товариство на початок звiтного перiоду мало залишок виданих векселiв на суму 656 тис. грн. За звiтний перiод було викуплено i погашено векселi на суму 626.7 тис. грн. Залишок склав 29.3 тис. грн. Дивiденди не нараховувались i не сплачувались. Органу держстатистики товариством була надана рiчна Форма 2-Б, затверджена Наказом Держкомстату України 03.07.2006р. 295.

Дата 15.01.2007     Виконавець, телефон  Горбань Наталiя Миколаївна

Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна