Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Супровідний лист

 

Державне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"  00171121 
(найменування емітента) (код за ЄДРПОУ)

Цим листом засвідчуємо, що звіт за рік 2006, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений, відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.


Дата друку звіту23 березня 2007 р.

В.о. голови правлiння    Жидков Вячеслав Борисович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата підписання звіту     23 березня 2007 р.