Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюВид акційФорма випускуНомінальна вартість (грн.)Кількість акцій (штук)Сума за номіналом (грн.)Доля у статутному капіталі (%)
04.07.2002 40/12/1/02 Луганське територiальне Управлiння ДКЦПФР іменні простіДокументарна0.25 5487680 1371920.00 100.000 
Примітки:Протягом звiтного року додаткового випуску акцiй не було. 

Інформація про облігації емітента
(для кожного непогашеного випуску облігацій)

1. Процентні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомПроцентна ставка (%)Термін виплати процентівДата погашення облігацій
 данi вiдсутнi данi вiдсутнi 0.00 д/н0.00 0.000   
Примітки:Товариством процентнi облiгацiї не випускались.

 

2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомДата погашення облігацій
 данi вiдсутнi данi вiдсутнi 0.00 д/н0.00  
Примітки:ДВАТ дисконтнi облiгацiї не випускались.

 

3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомНайменування товару (послуги), під який здійснено емісіюДата погашення облігацій
 данi вiдсутнi данi вiдсутнi 0.00 д/н0.00 данi вiдсутнi  
Примітки:Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав.

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісіїВид цінних паперівОбсяг випускуОбсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)Умови обігу та погашення
 д/н0.00 0.00 д/н 
Примітки:Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Заяви для допуску на бiржi, а також намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi Товариство не має.