Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ00132012
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2006 | 01 | 01
ПідприємствоЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"за ЄДРПОУ00132012
ТериторіяОдеська областьза КОАТУУ5125755300
Орган державного управліннясамостiйнеза СПОДУ 
Галузь (вид діяльності)ПРОМИСЛОВIСТЬ ЗБIРНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ I БЕТОННИХ (ЗА ВИНЯТКОМ СТIНОВИХ МАТЕРIАЛIВ) КОНСТРУКЦIЙ I ВИРОза ЗКГНГ 
Вид єкономічної діяльностіВИРОБНИЦТВО ЗБIРНИХ БЕТОННИХ ТА ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВза КВЕД26.61.1
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
2005 р.

Форма N4   код за ДКУД1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року010381.5000.00.01613.30093.8001157.2000.00.03245.800
Коригування:
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року050381.5000.00.01613.30093.8001157.2000.00.03245.800
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів0700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва0900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.0422.5000.00.0422.500
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.0-42.2000.00.0-42.200
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.021.100-21.1000.00.00.0
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення частки в капіталі2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Зменшення номінальної вартості акцій2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2800.00.00.00.00.0-2.7000.00.0-2.700
Разом змін в капіталі2900.00.00.00.021.100356.5000.00.0377.600
Залишок на кінець року300381.5000.00.01613.300114.9001513.7000.00.03623.400

Керівник: Биков Олександр Васильович
Головний бухгалтер: Скрипак Надiя Миколаївна