Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ00132012
Організаційно-правова формаЗАТ

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про додатково випущені цінні папери

Дата реєстрації випуску акцій23.09.1998 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій225/15/1/98 
Найменування органу, що зареєстрував випуск акційОдеське ТУ ДКЦПФР 
Кількість простих іменних акцій (штук)10900 
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)
Кількість привілейованих акцій на пред'явника (штук)
Форма випуску (документарна, бездокументарна)Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.)35.00 
Кількість акцій, що належать державі (штук)
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТТОВ "Регiональний реєстротримач" 
Код за ЄДРПОУ реєстратора01192970 
Номер ліцензії (дозволу) реєстратораАБ 177179 
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТнемає 
Код за ЄДРПОУ зберігачад/в 
Номер ліцензії (дозволу) зберігачад/в 
Найменування депозитарію цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТнемає 
Код за ЄДРПОУ депозитаріюд/в 
Номер ліцензії (дозволу) депозитаріюд/в