Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж"
Код за ЄДРПОУ00121146
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж" 
Скорочене найменуванняВАТ ПТЕМ 
Код за ЄДРПОУ00121146 
за КОАТУУ8039100000 
Територія (область)м. Київ 
РайонШевченкiвський 
Поштовий індекс01601 
Населений пунктКиїв 
ВулицяПушкiнська, 27 
Міжміський код та телефон(044) 234-99-48 
Факс287-01-36 
E-mailoffice@utem.com.ua 
WWW-адресаwww.utem.com.ua 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтваАОО 007599 
Дата видачі28 грудня 1995 р. 
Орган, що видав свідоцтвоШевченкiвська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)5569495 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
АБ "Київська Русь" 
МФО банку319092 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
АБ "Київська Русь" 
МФО банку319092 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
62000 Капiтальний ремонт i реставрацiя будiвель i споруд 
72200 Зовнiшня торгiвля недержавних органiзацiй 
84600 Iнша комерцiйна дiяльнiсть 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Лiцензiя Держбуду на будiвельну дiяльнiсть АБ 207631 03 лютого 2006 р. Держбуд України 03 лютого 2011 р. 
Рiшення про затвердження постачальника для АЕС  РШ-П-0,03-047-04 09 червня 2004 р. НАЕК "Енергоатом" 01 червня 2007 р. 
Лiцензiя на професiйну пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв АБ 298168 11 жовтня 2005 р. Мiносвiти i науки 11 жовтня 2010 р. 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
  
Асоціації
"Укренергоспецмонтаж" м.Київ вул.Пушкiнська, 27 
Корпорації
  
Консорціуми
  
Концерни
  
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
  

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб0000000007 
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)2.589 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб0000003694 
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)96.902 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0000005000 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
0000005000 
 - сертифікатів облігацій0000000000 
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0000001250 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
0000001250 
 - сертифікатів облігацій0000000000 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)0000000118 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)0000000015 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0000000000 
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)8046.700 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
0001 Голова правлiння Стальний Андрiй Володимирович 1959 вища, ОПI 25 ВАТ ПТЕМ, Головний iнженер 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0002 Голова Спостережної ради Коваль Валерiй Миколайович 1951 Вища, КПI 32 ВАТ ПТЕМ, Голова правлiння 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0003 Член Спостережної ради Снiгур Олександр Миколайович 1955 Вища, ОПI 27 ВАТ ПТЕМ, заступник Голови правлiння 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0004 Член Спостережної ради Голодинець Вiктор Михайлович 1955 Вища, КПI 25 ВАТ ПТЕМ, Заступник Голови правлiння 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0005 Член Спостережної ради Антонщук Микола Костянтинович 1933 Вища, ОПI 50 ВАТ ПТЕМ, Голова Спостережної ради 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0006 Член Спостережної Ради Хлистов Фелiкс Михайлович 1938 Вища. КПI 43 ВАТ ПТЕМ, Член Спостережної ради 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0007 Член правлiння Микитась Вiктор Григорович 1946 Вища, Одеський технологiчний iнститут 33 ВАТ ПТЕМ, Член правiння 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0008 Член правлiння Руденко Михайло Григорович 1954 Вища, Київський iнститут харчової промисловостi 24 ВАТ ПТЕМ, Член Ревiзiйної комiсiї 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0009 Член правлiння Майборода Олег Григорович 1972 Вища, КПI 06 ДП Донецьке МУ ВАТ ПТЕМ, директор 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0010 Член правлiння Цирульнiков Павло Вiкторович 1960 Середньо-спецiальна, Нововоронежський енерготехнiкум. 08 ДП Печерське МУ ВАТ ПТЕМ, директор 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0011 Член правлiння Науменко Олександр Антонович 1950 Вища, ОПI 29 ВАТ ПТЕМ, Начальник вiддiлу маркетингу 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0012 Член правлiння Свiнцiцький Руслан Васильович 1969 Вища, Київський iнститут iм.Драгоманова. 03 ВАТ ПТЕМ, Заступник начальника вiддiлу маркетингу. 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0013 Голова Ревiзiйної комiсiї Кравченко Григорiй Iллiч 1959 Вища, ОПI 17 ВАТ ПТЕМ, Начальник ПТО 
Примітки:Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулися вiдповiдно до рiшеннч загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2005 року. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

0014 Головний бухгалтер Iваненюк Нiна Станiславiвна 1968 Вища, КТЕI 14 ТОВ "Юридична фiрма "Ярослав", Генеральний директор 
Примітки:Наказ про призначення 218-Л вiд 06.09.2005 р. . Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Супруненко Вячеслав Iванович 01.01.2005 000000000077979 7.000 000000000077979 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Стальний Андрiй Володимирович 20.02.1998 000000000128609 11.545 000000000128609 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Снiгур Олександр Миколайович 20.02.1998 000000000106626 9.570 000000000106626 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Руденко Михайло Григорович 11.05.2005 000000000070457 6.320 000000000070457 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Микитась Вiктор Григорович 01.06.2005 000000000067044 6.020 000000000067044 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Голодинець Вiктор Михайлович 20.02.1998 000000000071056 6.380 000000000071056 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Усього:521771 46.835 521771 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Голова правлiння Стальний Андрiй Володимирович 20.02.1998 000000000128609 11.540 000000000128609 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Голова Спостережної ради Коваль Валерiй Миколайович 20.02.1998 000000000049687 4.460 000000000049687 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член Спостережної ради Снiгур Олександр Миколайович 20.02.1998 000000000106626 9.570 000000000106626 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член спостережної ради Голодинець Вiктор Миколайович 20.02.1998 000000000071056 6.370 000000000071056 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член Спостережної ради Антонщук Микола Костянтинович 05.03.2005 000000000026581 2.380 000000000026581 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член Спостережної ради Хлистов Фелiкс Михайлович 05.03.2005 000000000000659 0.050 000000000000659 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Микитась Вiктор Григорович 01.06.2005 000000000067044 6.020 000000000067044 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Руденко Михайло Григорович 20.07.2001 000000000070457 6.320 000000000070457 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Майборода Олег Григорович 20.07.2001 000000000000291 0.020 000000000000291 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Цирульнiков Павло Вiкторович 31.03.2005 000000000015758 1.410 000000000015758 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Кравченко Григорiй Iллiч 20.02.1998 000000000000228 0.020 000000000000228 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Свiнцiцький Руслан Васильович 01.04.2005 000000000000010 0.001 000000000000010 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Науменко Олександр Антонович  000000000000000 0.000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Головний бухгалтер Iваненюк Нiна Станiславiвна  000000000000000 0.000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Усього:537006 48.161 537006 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуЗАТ IНФIНСЕРВIС 
Передплатний індекс 
Тираж 
Дата публікації звіту 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
   
Місце проведення 
Дата проведення 
Кворум зборів (%) 
Питання порядку денного: 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.515000.000 880600.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.46000 0.79000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.469758.400 835400.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.46000 0.79000 

Примітки: Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний перiод буде прийматися загльними зборами акцiонерiв, якi вiдбудуться 24 травня 2007 року.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняТОВ "Енергiя-Маркет" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ24748039 
Код території за КОАТУУ8039100000 
Територія (область)м. Київ 
РайонШевченкiвський 
Поштовий індекс01004 
Населений пунктм.Київ 
Вулиця, будинокПушкiнська, 25-б 
Міжміський код та телефон(044) 287-070, 234-12-67 
Факс(044) 287-02-70 
E-mailiva@binet/com.ua 
WWW-адресад/в 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАВ 189735 
Дата видачі ліцензії (дозволу)14 листопада 2006 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДердавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняТОВ "Українська аудиторська компанiя "Кредо" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ32158755 
Код території за КОАТУУ8036600000 
Територія (область)м. Київ 
РайонМосковський 
Поштовий індекс01133 
Населений пунктм.Київ 
Вулиця, будинокбульвар Лесi Українки, 28-А кв.312 
Міжміський код та телефон(044) 501-61-65 
Факс(044) 501-61-91 
E-mailkredo@faust.net.ua 
WWW-адресад/в 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності3018 
Дата видачі ліцензії (дозволу)26 вересня 2002 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
03.10.2006 Iнформацiя про прийняття рiшення про викуп власних акцiй