Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Енергогiдромеханiзацiя"
Код за ЄДРПОУ00117274
Організаційно-правова формаВАТ

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння    Годованюк Iгор Володимирович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата29 квітня 2005 р.

Контактна особа з питань складеного звіту:
Посада, підрозділначальник вiддiлу запитiв та аудиту 
Прізвище, ім'я, по батьковіБiлиба Наталья Геннадiївна 
Міжміський код, телефон, факс80562656857 
E-mailinterservis2001@inbox.ru 

Звіт відкритого акціонерного товариства
(підприємства-емітента облігацій)


Складено на31 грудня 2004 р.

ЕмітентВiдкрите акцiонерне товариство "Енергогiдромеханiзацiя" 

Звіт прийнято:_______________________   ________________________________________________________
 (підпис)(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)