Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Укрзахiдсiльенергопроект"
Код за ЄДРПОУ00114073
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток 4
до Положення про подання
річного звіту закритими
акціонерними товариствами
до ДКЦПФР

ІНФОРМАЦІЯ
про загальні збори акціонерів

Дата проведення останніх зборів акціонерів15.05.2003 
Вид зборів (чергові/позачергові)чергові 
Місце проведенняЛьвiв 
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства)75.400 
Питання порядку денного1. Звiт правлiння ЗАТ про пiдсумки господарсько-фiнансової дiяльностi iнституту за 2002 рiк i завдання на 2003 рiк; 2. Звiт ревiзiйної комiсiї ЗАТ по фiнансово-господарськiй дiяльностi iнституту за 2002 рiк; 3. Про дивiденди за 2002 рiк 
Хто скликав позачергові збориПравлiння 
Причина скликання зборівЧерговiсть 
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів 
Дата закінчення виплати дивідендів 
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперамиПослугами не користується 
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами 
ПриміткиПротягом 2002 року дивiденди не виплачувались