Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Супровідний лист

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"  00110177 
(найменування емітента) (код за ЄДРПОУ)

Цим листом засвідчуємо, що звіт за рік 2005, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений, відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.


Дата друку звіту31 травня 2006 р.

Голова правлiння    Гопанчук Антон Пилипович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата підписання звіту     31 травня 2006 р.