Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння    Гопанчук Антон Пилипович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата31 травня 2006 р.

Контактна особа з питань складеного звіту:
Посада, підрозділГоловний бухгалтер 
Прізвище, ім'я, по батьковіЖелiзко Марiя Iванiвна 
Міжміський код, телефон, факс(242) 4-44-65, 99-5-89 
E-mailвiдсутня 

Звіт відкритого акціонерного товариства
(підприємства-емітента облігацій)


Складено на31 грудня 2005 р.

ЕмітентВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" 

Звіт прийнято:_______________________   ________________________________________________________
 (підпис)(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)