Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюВид акційФорма випускуНомінальна вартість (грн.)Кількість акцій (штук)Сума за номіналом (грн.)Доля у статутному капіталі (%)
09.09.1999 130/06/1/99 Житомирське терiторiальне управлiння ДК ЦПФР іменні простіДокументарна0.25 14414776 3603694.00 100.000 
Примітки:Д/В 

Інформація про облігації емітента
(для кожного непогашеного випуску облігацій)

1. Процентні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомПроцентна ставка (%)Термін виплати процентівДата погашення облігацій
 д/в д/в 0.00 д/н0.00 0.000   
Примітки:д/в

 

2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомДата погашення облігацій
 д/в д/в 0.00 д/н0.00  
Примітки:д/в

 

3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналомНайменування товару (послуги), під який здійснено емісіюДата погашення облігацій
 д/в д/в 0.00 д/н0.00 д/в  
Примітки:д/в

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісіїВид цінних паперівОбсяг випускуОбсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)Умови обігу та погашення
 д/н0.00 0.00 д/в 
Примітки:Торгiвля цiнними паперами емiтента у звiтному перiодi на органiзацiйно оформлених ринках не здiйснювалась. Заяви для допуску цiнних паперiв на бiржу не надавались. В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало.